About Us
Company Profiles
บริษัท คิท ไอที ครีเอท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ทั้งทางด้านการพัฒนาซอฟแวร์แอพพลิเคชั่น พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ และการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Vision
เราต้องการเป็นผู้นำในการพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศให้กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้สมบูรณ์แบบ และมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน
Mission
- พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
- พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ
- ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจร
- มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ พร้อมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ก่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมกับการเติบโตของบริษัท
Vision
ทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการกับเรา?
- เราเป็นมากกว่าผู้ให้บริการหรือขายสินค้า เพราะเราใส่ใจกับคุณภาพของงานที่จะออกมาด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ นอกจากคุณภาพของซอฟแวร์หรือเว็บไซต์ของเราจะมีประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมแล้วเรายังเพิ่มคุณภาพด้านงานออกแบบ ให้สวยงามควบคู่กันไป เรียกได้ว่า “ทั้งสวยทั้งเก่ง” เลยทีเดียว